TRANSFER la :
http://elisabetastanciulescu.ro

UN SITE NOU,
cu toate articolele de aici + multe altele


De acum, căutaţi-mă acolo !
Veţi găsi informaţiile despre servicii, articolele de pe blog
şi, în format pdf, cărţile mele, suporturile de curs, studii nepublicate,
toate posibil de descărcat gratuit.
Mulţumesc pentru orice feedback de îmbunătăţire!

======================================================================================


GĂSIM RESURSE SĂ ÎNFLORIM ÎN ORICE CONDIŢII !

miercuri, 2 martie 2011

Educaţie, bunăstare individuală şi creştere macroeconomică

 1.  Este educaţia un instrument eficace de creştere a bunăstării indivizilor / familiilor ?
 2.  Este educaţia o condiţie decisivă a creşterii macroeconomice?
 3.  De ce continuă guvernele şi indivizii să investească în educaţie dacă rentabilitatea investiţiilor şcolare / capitalului uman este atât de problematică?

1. Este educaţia un instrument eficace de creştere a bunăstării indivizilor / familiilor ? Angajare, nivel al veniturilor, securitate economică.
 • Pentru sistemul naţional francez: „legătura între angajare şi diplomă există, categoric. Dar e slabă, pur statistică”; cursul vieţii active a devenit mai complex şi mai diversificat.
 • Concluziile formulate pentru societatea franceză pot fi regăsite în studiile americane: caracteristica fundamentală a cursului vieţii active este astăzi schimbarea / incertitudinea status-rolurilor, inclusiv a celor superioare.
 • Ţările nord-europene par a avea rol de promotoare ale unui model nou.
 • Raportul educaţiei cu calificările cerute pe piaţa muncii devine tot mai  problematic.
 • Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor (Programme for International Student Assessment), cunoscut sub denumirea OECD / PISA.
2. Este educaţia o condiţie decisivă a creşterii macroeconomice?
 • Discursul politic: larg consens politic în privinţa efectelor pozitive ale educaţiei,
 • Concepte necesare: capital, capital uman, investiţie; educaţia ca investiţie în capitalul uman.
 • Studiile de economie a educaţiei au pus în evidenţă o corelaţie în general pozitivă între stocul de capital uman / educaţie şi nivelul de dezvoltare economică.
 • Interpretarea cauzală a corelaţiei ridică probleme.
 • Corelaţia între nivelul de educaţie / capitalul uman şi creşterea economică variază în funcţie de ciclul educaţional şi nivelul de dezvoltare al economiei.
 • Rentabilitatea investiţiilor educative e dependentă de existenţa unei creşteri durabile (sustenabile).
 • Modelul calificărilor înalte (high-skills), către care tind economiile avansate, nu e universal. În contexte determinate, calificările scăzute şi medii pot fi mai adecvate (pot contribui mai bine la creşterea economică)
 • Corelaţia între capitalul uman (formare) şi creştere economică pare dependentă, pe lângă adecvarea între nivelul calificărilor şi nivelul dezvoltării, de intervenţia politică a unui stat puternic.
3. De ce continuă guvernele şi indivizii să investească în educaţie dacă rentabilitatea investiţiilor şcolare / capitalului uman este atât de problematică?
 • Posesia diplomei nu mai oferă astăzi suficientă protecţie socială, dar lipsa diplomei reprezintă un handicap foarte important.
 • Corelaţia între nivelul de educaţie / capitalul uman şi beneficiile societale şi individuale trebuie plasată întotdeauna într-un context concret, care ia în calcul complexitatea factorilor: „jocul” politic, acţiunile sindicale, oportunităţile reale de angajare pentru lucrătorii productivi, stilul de management şi organizare a muncii etc.
 • Chiar dacă nu reflectă posesia unor competenţe cerute pe piaţă, diploma îndeplineşte alte funcţii în raport cu sistemul de producţie: credential society (Collins); teoria filtrului (Arrow); reproducţia sistemului capitalist prin curriculumul ascuns (Bowles şi Gintis) şi contra-cultura şcolară (Willis); teoria listei de aşteptare (Thurow).
 • Indivizii găsesc în educaţie şi alte tipuri de avantaje sau satisfacţii, în afara celor economice.
 • Societatea atinge prin educaţie şi alte obiective în afara celor economice.
 • Educaţia este tratată ca un panaceu universal şi pentru că ea rămâne unul dintre puţinele domenii asupra cărora guvernele naţionale mai exercită încă o influenţă decisivă.
Descărcaţi textul integral în format pdf la adresa: http://elisabetastanciulescu.ro/cursuri/sociologia-educatiei/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-mi ceva despre alţii, ca să-ţi spun cine eşti !
Respectându-i pe alţii dovedeşti că te respecţi pe tine însuţi / însăţi.