TRANSFER la :
http://elisabetastanciulescu.ro

UN SITE NOU,
cu toate articolele de aici + multe altele


De acum, căutaţi-mă acolo !
Veţi găsi informaţiile despre servicii, articolele de pe blog
şi, în format pdf, cărţile mele, suporturile de curs, studii nepublicate,
toate posibil de descărcat gratuit.
Mulţumesc pentru orice feedback de îmbunătăţire!

======================================================================================


GĂSIM RESURSE SĂ ÎNFLORIM ÎN ORICE CONDIŢII !

duminică, 25 iulie 2010

Copiii şi divortul: cele mai recente rezultate de cercetare (2000-2009)

Uneori, din motive variate şi complexe, nu putem evita o despărţire. Ceea ce trebuie să ne preocupe este nu atât dacă să divorţăm, ci cum să procedăm înainte de proces, în timpul procesului şi după separare, pentru a diminua riscurile. 
Stă în puterea părinţilor să diminueze sau să agraveze consecinţele negative ale divorţului, în funcţie de modul în care aleg să se despartă şi să se lase influenţaţi de rude şi prieteni.

*
 • Statistic, copiii ai căror părinţi au divorţat înregistrează mai multe probleme de sănătate, mai multe dezechilibre emoţionale şi comportamentale (consum de alcool şi droguri, dificultăţi de integrare în grupurile de vârstă, experienţe sexuale precoce, copii născuţi în afara căsătoriei, gânduri de sinucidere) şi obţin rezultate şcolare mai slabe decât copiii care cresc alături de ambii părinţi.
 • Efectele divorţului se resimt nu doar pe termen scurt şi mediu, ci şi pe termen lung.
  Când ajung la vârstele adulte, aceşti copii ating un nivel educaţional mai scăzut, se simt mai puţin ataşaţi de părinţii lor, declară că au probleme în propriul mariaj şi sunt mai puţin satisfăcuţi de propria viaţă. Şi, mai ales, sunt mai frecvent marcaţi de suferinţă psihologică (tristeţe, regrete etc., fără a înregistra însă mai frecvent patologii psihice). 
 • Totuşi, nu toţi copiii care au trăit experienţa unui divorţ sunt afectaţi în aceeaşi măsură: unii se restabilizează relativ repede, alţii înregistrează chiar o îmbunătăţire a calităţii vieţii. Rezultă că problemele nu sunt produse de divorţul ca atare, ci de ansamblul de factori şi condiţii în care are loc despărţirea părinţilor şi în care se reconstruieşte noua configuraţie familială.
Acest articol continuă prezentarea unor concluzii şi recomandări formulate după lectura unui studiu ştiinţific de sinteză : Amato, Paul R. (2010) ‘Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments’. Journal of Marriage and Family 72 (June 2010): 650 – 666.

...

Ce valoare au rezultatele unor cercetări realizate pe populaţie non-românească pentru deciziile tale?
Una orientativă. Nu avem studii suficiente şi la fel de riguroase în România, aşa că, deocamdată, ne orientăm după ce avem. Oricum, rezultatele de cercetare sunt întotdeauna orientative : ce e valabil pentru un procent statistic semnificativ din populaţia cercetată – chiar românească – ar putea să nu fie valabil în cazul tău specific; dar îţi oferă repere utile pentru a te poziţiona şi a lua decizii mai informate.
Dacă simţi nevoia, poţi completa informaţiile citite aici accesând tu însuţi / însăţi sursele de informaţie din ţară, de exemplu Anuarul Statistic al României, ori revistele de demografie, sociologie, psihologie etc.
NB. Pentru o rigoare mai mare, toate aceste rezultate de cercetare ar trebui discutate mai nuanţat, ţinând cont de teoriile, metodele şi limitele cunoaşterii ştiinţifice actuale. Nu este însă aici locul pentru astfel de rafinamente strict profesionale.


"The legal divorce itself has few direct effects on children. Instead, the short-term stresses and long-term strains that precede and follow marital disruption increase the risk of a variety of behavioral, emotional, interpersonal, and academic problems among children" (Amato, 2010: 656).

1. Atitudinile şi comportamentele voastre de fiecare zi - nu divorţul în sine - îl expun pe copilul vostru la riscuri mai mari dacă :
 • nivelul veniturilor familiei scade semnificativ ;
 • părintele cu care locuieşte nu îşi rezolvă propriile suferinţe: sentiment de eşec personal, stimă de sine scăzută, încredere în sine scăzută, tristeţe persistentă, iritabilitate, depresie…; dacă este cazul, apelaţi din timp la ajutor profesional, nu aşteptaţi ca problemele să se complice ! 
 • părintele cu care locuieşte copilul nu are competenţele necesare pentru a-şi asuma rolul de părinte în noile condiţii ; dacă este cazul, apelaţi de la început la un profesionist în educaţie parentală, pentru a învăţa competenţele de care aveţi nevoie !
 • unul dintre părinţi, sau amândoi, îşi exprimă în faţa copilului resentimentele şi atitudinea conflictuală faţă de fostul soţ / fosta soţie;
 • părintele cu care locuieşte copilul nu îi permite să aibă relaţii consistente cu celălalt părinte; e crucial pentru orice copil să păstreze o relaţie consistentă cu ambii părinţi şi îndeosebi cu părintele de sex opus de care e ataşat !
 • ca părinţi, nu vă puneţi de acord cu privire la detaliile legate de creşterea şi educarea lui; – dacă este cazul, apelaţi din timp la un mediator !
 • îl puneţi pe copil în faţa unor schimbări / tranziţii repetate : îi schimbaţi repetat condiţiile de locuit, cartierul şi şcoala (prietenii), stilul de viaţă ; vă schimbaţi repetat noii parteneri şi îi aduceţi în contact cu copilul ; vă recăsătoriţi repetat.
2. Divorţul potenţează efectele unor predispoziţii genetice către comportamente antisociale, în timp ce familia biparentală echilibrată atenuează efectele acestor predispoziţii.

Una dintre ipotezele testate de cercetători este aceea că divorţul ar apărea ca efect al unei predispoziţii genetice la agresivitate şi comportamente antisociale a părinţilor, iar problemele copiilor ar putea fi explicate prin aceeaşi predispoziţie genetică, întrucât moştenesc de la fiecare dintre părinţi aprox. 50% din gene.

O parte din studii compară familii în care părinţii sunt gemeni monozigoţi cu familii în care părinţii sunt gemeni dizigoţi. În ambele cazuri, unul dintre gemeni şi-a păstrat căsătoria, în timp ce celălalt a divorţat. În cazul gemenilor monozigoţi, copiii (veri primari) au 50% din gene comune; în cazul gemenilor dizigoţi, verii primari au 12,5% gene comune. Raţionamentul este simplu: dacă predispoziţia genetică este cauza problemelor cu care se confruntă copiii, ar trebui ca aceste probleme să apară mai frecvent la copiii gemenilor monozigoţi, indiferent dacă părinţii au divorţat sau nu.
Un alt corpus de studii compară copiii biologici cu cei adoptaţi (fără gene comune cu părinţii care îi cresc): dacă predispoziţia genetică este cauza, ar trebui ca problemele să apară mai frecvent la copiii biologici.
O a treia metodă studiază copiii cu o patologie genetică asociată cu probleme de comportament, comparându-i pe cei care cresc în familii biparentale cu cei crescuţi în familii monoparentale.

Concluziile tuturor acestor studii converg: problemele copiilor nu pot fi explicate integral prin factorii genetici; ele sunt produse de o împletire între aceştia şi factorii de mediu.  
O configuraţie familială biparentală este mai benefică pentru copiii cu predispoziţii genetice către comportamente antisociale, în timp ce acestea (predispoziţiile genetice) pot explica în parte de ce unii copii sunt mai marcaţi de divorţul părinţilor decât alţii. 

3. Factorii care agravează cu certitudine consecinţele divorţului asupra copiilor sunt :
 • disputele conjugale care îl preced - şi în care, adesea, copiii sunt folosiţi de părinţi drept confesori, judecători ai celuilalt, martori, complici, "paratrăsnet" pentru descărcarea frustrărilor şi furiei...;
 • stressul la care sunt supuşi copiii în timpul divorţului şi după divorţ (divorce-stress-adjustment): sentimente de insecuritate; zdruncinarea încrederii în părinţi (care adesea înrăutăţesc situaţia, când îi dezvăluie copilului toate păcatele celuilalt);  conflicte de loialitate - când este pus să aleagă "cu cine ţine" sau cu cine doreşte să locuiască; sentimente de vinovăţie (întreţinute adesea de părinţi, care au nevoie de un "ţap ispăşitor"); ruşine faţă de prieteni, colegi, vecini, cunoştinţe - îndeosebi în adolescenţă; teama de schimbare / de necunoscut; obligaţia de a-şi asuma roluri de suplinitor al părintelui absent;
 • tranziţiile succesive pe care este obligat să le parcurgă: schimbarea locuinţei, cartierului, şcolii, prietenilor, stilului de viaţă, acomodarea cu noii parteneri ai părinţilor şi cu fraţii vitregi etc.
4. Genul şi vârsta copilului 

Nivelul actual al cunoaşterii ştiinţifice nu ne permite să spunem, cu un grad satisfăcător de certitudine, dacă fetele sunt mai sensibile la divorţul părinţilor decât băieţii sau invers, ori dacă efectele se resimt mai puternic la o vârstă sau alta.

Studiile sunt, deocamdată, ne-conclusive, uneori contradictorii, şi atunci când se iau în calcul alte variabile, precum: performanţele, comportamentele şi problemele copiilor înainte de divorţ, reglementările legale etc.

Adolescenţii pot fi, categoric, dezechilibraţi mai puternic de un divorţ, dar nu divorţul în sine este cauza, ci întâlnirea între schimbările bio-psiho-sociale specifice vârstei şi contextul separării părinţilor.
Dacă nu vă puteţi menţine căsnicia, e preferabil să divorţaţi fie înainte ca fiul sau fiica voastră să ajungă la această vârstă, fie după ce va fi depăşit-o.

5. Recomandări fără nicio umbră de îndoială
 • Dacă te gândeşti la divorţ, alege o cale cât mai non-conflictuală de separare. O lege nouă (aflată deja în faza de proiect anunţat public) îţi va permite în viitorul apropiat să alegi divorţul prin consimţământ chiar dacă aveţi copii minori. Foloseşte această oportunitate, îţi vei proteja astfel copiii de o parte importantă din stressul separării.
 • Gândeşte nuanţat relaţia ta cu partenerul şi separă rolurile de soţ / soţie de rolurile de părinte (tată / mamă): chiar dacă celălalt nu a fost soţul / soţia pe care ţi-l / ţi-o doreai, poate fi un părinte care acoperă nevoi fundamentale ale copilului; şi chiar dacă nu mai puteţi funcţiona ca un cuplu marital, puteţi - cu înţelepciune - funcţiona ca un cuplu parental!
 • Alege o strategie win-win (câştigi-câştig) în negocieri : ai şanse să câştigi mai mult dacă îl laşi şi pe celălalt să câştige şi îţi vei proteja copiii de un stress periculos.
 • Comunică cu partenerul / partenera şi găsiţi acele aranjamente familiale care aduc cele mai puţine schimbări în viaţa copiilor şi care ajută la a le întreţine o imagine pozitivă a ambilor părinţi
 • Nu-ţi transforma copiii în "arme" pentru a obţine un partaj mai avantajos, ori pentru a-l pedepsi pe celălalt, şi nici nu-i pune să aleagă între voi. Nu partenerul va suferi cel mai mult, ci copiii - oricât de mari, chiar adulţi fiind!
 • Nu separa în niciun caz un copil de părintele de acelaşi sex de care e foarte ataşat. 
 • Caută suport printre rude şi prieteni, dar NU le permite să vă aţâţe unul împotriva celuilalt. E preferabil să vorbeşti despre problemele voastre cu un număr cât mai mic de persoane, în echilibrul cărora ai încredere. 
 • Chiar dacă aceasta înseamnă un cost suplimentar, e preferabil să apelezi de la început la profesionişti. Vei economisi multă energie - de care vei avea nevoie - plus banii, mai mul'i, pe care ai putea fi obligat(ă) să îi dai mai târziu pentru remedierea consecinţelor. 
 • Imediat după ce ai hotărât că divorţul este cea mai bună soluţie, apelează la un profesionist pentru a învăţa cum să-ţi reorganizezi personalitatea şi viaţa în noua situaţie. Inainte de a-ţi duce copiii la un psiholog, echilibrează-te psihologic şi învaţă tu însăţi / însuţi cum să procedezi în noul context. E ca în avion, cu masca de oxigen : mai întâi te asiguri că poţi funcţiona tu bine ca părinte, pentru a fi capabil(ă) să îţi susţii copiii ! 
Foarte important !

1.  Foloseşte-ţi orgoliul în sens pozitiv, constructiv : ce te-ar putea face să te simţi mai învingător / învingătoare decât să-ţi vezi copiii crescând mai echilibrat după divorţ ?

2. E mai ruşinos să-ţi sacrifici copiii decât să apelezi la un profesionist - fie el şi psihiatru! Şi ce dacă unii - ignoranţi! - vor spune că eşti "nebun(ă)"? O stare depresivă, ca orice alt dezechilibru psihic, NU apare din vina ta. Pentru problemele şi bunăstrarea copiilor tăi însă, eşti responsabil(ă)!

3. Soluţia cea mai bună este să nu aştepţi ca problemele să apară şi să se agraveze. Poţi apela mai întâi la ajutorul unui tip de profesionist care lucrează numai cu persoane 'normale' psihic: expert în educaţie parentală, mediator, life coach... Îţi va fi mai uşor să accepţi ajutorul. Mai mult chiar, imaginea ta publică şi imaginea de sine se pot îmbunătăţi, pentru că apelul la experţi (îţi) arată că eşti o persoană cultivată şi responsabilă. Şi este foarte posibil să-ţi rezolvi în acest fel şi unele dezechilibre psihologice moderate : poţi dobândi o încredere mai mare în tine, o stimă de sine mai bună, un control mai bun al propriilor emoţii etc. Dacă va fi cazul, expertul respectiv îţi va recomanda alţi specialişti. 

Acest articol continuă prezentarea unor concluzii şi recomandări formulate după lectura unui studiu ştiinţific de sinteză : Amato, Paul R. (2010) ‘Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments’. Journal of Marriage and Family 72 (June 2010): 650 – 666.

Citeşte şi : Consecinţe ale divorţului asupra adulţilor : cele mai recente rezultate de cercetare (2000-2009)

(Citeşte, pe acest blog, şi alte articole din categoriile "Copii" şi "Cuplu / familie".)

...

5 comentarii:

 1. Am citit cu interes opiniile dvs referitoare la impactul divortului asupra copiilor. Lipseste ceva, ceva mult mai important decat ceea ce ati mentionat: asumarea vinei.

  Pentru copil va fi greu de inteles motivul pentru care s-a ajuns la divort. In majoritatea cazurilor parintele care obtine custodia va fi tentat sa arunce toata vina asupra celuilalt, asumandu-si in fata copilului rolul de sot perfect. Este una dintre cele mai mari greseli care se pot face post divort, in special daca genul copilului este feminin. Ca exemplu, fetita, care ulterior va creste si va avea la randul ei relatii, va purta o frica permanenta sa nu repete experienta mamei, pentru ca nu-i asa, daca mama a fost perfecta pentru fostul sot si tot a ajuns la divort, nici ea, copilul care a crescut, nu are nici o garantie ca un comportament ireprosabil nu o va scuti de asa ceva. Daca tot discutam despre statistici se stie ca persoanele care au trecut printr-un divort, copii fiind, sunt mult mai predispuse si ele la divort decat cei care au fost scutiti de asa ceva. Prin urmare, dupa divort, gradual, trebuie discutat cu copilul despre motivele care au dus la divort, folosind termeni si rationamente pe care acesta le poate intelege. Este un proces care dureaza poate luni, poate ani, dar de care depinde dezvoltarea psihologica normala a copilului. Putini sunt cei care tin cont de asa ceva, si putini sunt cei care isi asuma cu adevarat partea lor de vina in cadrul unui divort, fara sa-si dea seama de efectele pe termen lung asupra copilului. Si din pacate sunt si mai putini "terapeuti" care expun parintilor aflati in divort importanta asumarii vinei in fata copilului.

  RăspundețiȘtergere
 2. Răspuns pentru AnRa :

  Problema vinovăţiei este una crucială şi sunt total de acord cu dumneavoastră că e benefic pentru copii (şi pentru adulţi ! ) ca ea să fie abordată cu înţelepciune.

  Eu prezint în acest articol nu simple opinii personale, ci rezultatele a 10 ani de cercetare ştiinţifică realizată într-un spaţiu unde cercetarea se face foarte serios (SUA).

  Şi, bazându-mă pe rezultate de cercetare serioasă, nu voi spune niciodată cuiva "asumaţi-vă vina". Dimpotrivă, îi îndemn întotdeauna pe cei cu care lucrez să înveţe să se elibereze de ideea însăşi de vinovăţie, adică :

  1. să deosebească între vină - greşeală şi limite umane - responsabilitate ;
  2. să accepte că toţi oamenii, fără excepţie, greşesc şi au limite, slăbiciuni umane ;
  3. să vadă realist greşelile, limitele, slăbiciunile celuilalt (oricine ar fi) şi să-şi recunoască (nu "asume") greşelile, limitele, slăbiciunile proprii ;
  4. să-şi asume responsabilitatea pentru ce fac şi ce spun ei înşişi ;
  5. să-şi asume responsabilitatea (să lucreze serios !) pentru viitorul lor şi pentru evoluţia copiilor lor ;
  6. să privească în trecut doar pentru a învăţa din el, nu pentru a judeca vreo vină, a altora sau personală ;
  7. să-i înveţe tot timpul pe copii - de la vârsta cea mai mică - să gândească în acest fel, indiferent dacă se gândesc să divorţeze sau nu.

  Mai multe detalii despre acestea puteţi citi, pe acest blog, în articolele :
  "Responsabilitate vs. vinovăţie : relaţii mai durabile şi funcţionale, încredere în sine, sănătate" şi
  "Despre iertare şi încredere în sine"

  În rest, iluzia că un comportament ireprosabil ar trebui să garanteze o calitate bună a relaţiilor sociale e împărtăşită frecvent şi de tinere care nu au trăit experienţa divorţului părinţilor. Mă gândesc demult la un articol despre aceasta şi vă mulţumesc pentru stimulul suplimentar pe care mi-l aduce comentariul dumneavoastră.

  RăspundețiȘtergere
 3. La multi ani. Incerc sa-mi spun si eu parerea, punctual, la analiza facuta de dvs.

  1. este atat de usor sa se ascunda o greseala sub limitele umane...

  2. acceptarea greselilor celorlalti, adica toleranta, depinde foarte mult de educatia primita anterior de parinti si mai ales de experienta acestora in relatiile interumane.

  3. recunoasterea unei greseli reprezinta doar un simplu act fara efecte in ochii celorlalti. asumarea greselii inseamna si asumarea efectelor ei (mult mai important decat simpla recunoastere). In general parintii isi educa proprii copii in sensul asumarii efectelor actiunilor lor insa uita sa-si asume chiar ei in fata copiilor greselile sau actiunile proprii. Pentru copil aceasta discrepanta are efecte extrem de negative pentru ca principala metoda de educatie, cea a imitatiei, in acest caz nu va mai functiona, iar un eventual discurs despre asumarea greselii va fi un simplu monolog demagogic in ochii copilului. Acelasi lucru l-ati punctat si dvs in detalierea pe care ati facut-o. Este doar o mica diferenta de nuanta intre opiniile noastre.

  6. copiii judeca in permanenta parintii prin prisma trecutului, nu a viitorului. Plecand de la aceasta premisa este indicat sa-i fie date copilului toate datele astfel incat judecata lui sa fie cat mai obiectiva (atat cat ii permite lui varsta). O judecata obiectiva il va face sa inteleaga ca lucrurile in viata nu sunt colorate doar in alb si negru, asa cum este el tentat sa creada. O judecata inseamna un verdict insa nu si o pedeapsa, si trebuie insistat asupra acestui lucru. Copiii judeca si stabilesc verdicte vis a vis de parinti (sunt cei mai infocati critici ai lor) insa pentru a nu fi tentati sa si pedepseasca trebuie sa primeasca toate detaliile actului pe care-l judeca (aici discutia este mult mai ampla).

  As dori totodata sa fac un mic comentariu legat de statisticile efectuate in SUA. Eu am in principiu acelasi domeniu de activitate cu dvs si prin urmare stiu la ce va referiti, insa nu sunt total de acord cu aplicarea acelor rezultate in Romania. Motivul este simplu: diferenta de cultura. Populatia SUA este educata in sensul "gandirii pozitive" iar romanii sunt undeva la mijloc. Nu imi spun parerea legata de oportunitatea celor doua stiluri ci doar observ diferentele, diferente care genereaza la randul lor alte diferente. Si mai este o diferenta enorma intre educatia primita de cele doua popoare: americanii sunt educati/instruiti in spiritul comunicarii, iar romanii, din cate stiu eu conform ultimelor statistici europene, sunt ultimii din UE privind capacitatea de comunicare. Mai pe romaneste, suntem introvertiti.

  Participand la Harvard la un workshop exact pe tema interpretarii datelor statistice s-a incercat elaborarea unor concluzii. Parerile au fost, ca de obicei, impartite, insa "reprezentatii europeni" au sustinut aproape in unanimitate gradul scazut de aplicabilitate a anumitor rezultate statistice efectuate de institutele americane in activitatea europeana (activitatile corespunzatoare domeniului, evident).

  RăspundețiȘtergere
 4. Multumesc mult. Avem perspective foarte similare.

  In prima parte a articolului - "Consecinţe ale divorţului asupra adulţilor : cele mai recente rezultate de cercetare (2000-2009)" -, puteti citi :

  "Ce valoare au rezultatele unor cercetări realizate pe populaţie non-românească pentru deciziile tale?
  Una orientativă. Nu avem studii suficiente şi la fel de riguroase în România, aşa că, deocamdată, ne orientăm după ce avem. Oricum, rezultatele de cercetare sunt întotdeauna orientative : ce e valabil pentru un procent statistic semnificativ din populaţia cercetată – chiar românească – ar putea să nu fie valabil în cazul tău specific; dar îţi oferă repere utile pentru a te poziţiona şi a lua decizii mai informate.
  Dacă simţi nevoia, poţi completa informaţiile citite aici accesând tu însuţi / însăţi sursele de informaţie din ţară, de exemplu Anuarul Statistic al României, ori revistele de demografie, sociologie, psihologie etc.

  NB. Pentru o rigoare mai mare, toate aceste rezultate de cercetare ar trebui discutate mai nuanţat, ţinând cont de teoriile, metodele şi limitele cunoaşterii ştiinţifice actuale. Nu este însă aici locul pentru astfel de rafinamente strict profesionale. "

  RăspundețiȘtergere
 5. Adevarat, deja discutia devine mult prea ampla si nu trebuie uitat scopul blogului dvs, acela de a trasa anumite directii de dezbatere si de analiza. Ceea ce faceti este laudabil.

  RăspundețiȘtergere

Spune-mi ceva despre alţii, ca să-ţi spun cine eşti !
Respectându-i pe alţii dovedeşti că te respecţi pe tine însuţi / însăţi.